ادامه مطلب

ادامه مطلب

مشاوره و چیدمان

            فرایند مشاوره و چیدمان:

1)      تماس با واحد فروش خاص و ثبت درخواست همکاری

2)      تماس کارشناس مربوطه و هماهنگی جهت حضور در محل

3)      مراجعه کارشناس مربوطه جهت مذاکره اولیه و ابعاد برداری از محل

4)      تحلیل و بررسی اطلاعات به دست آمده و انجام چیدمان براساس الزامات مشتری

5)      ارائه فایل چیدمان به صورت دوبعدی و درصورت نیاز ارائه فایل سه بعدی و رندر به مشتری 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت