ادامه مطلب :::میز نهارخوری : TE445
ادامه مطلب

TE445مشخصات فنی


1) طراحی میز با مغزی MDF و روکش چوب راش


2) ارائه با رنگ های کالیته چوب


3) پایه ساخته شده از چوب راش پرداخت شده با پوشش رنگ های کالیته چوب


4) یزاق فلزی رنگ شده برای پایه ها با قابلیت سفارش در رنگ های سفید و مشکیابعاد

کالیته چوب
te545
te545-1
قیمت:


 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت