ادامه مطلب میز کارمندی : ODT665X
لطفا مجداد از طریق مدیریت ماژول را نصب کنید
ادامه مطلب

ODT665Xمشخصات فنی


1) میز کارمندی ساده از جنس MDF قابل سفارش در پنج طول مختلف

2) قابلیت سفارش به صورت دو رنگ

3) قابلیت قرارگیری ترکیبی در کنار هم جهت ایجاد میزهای کنفرانس بزرگ

 
ابعاد
 
کالیته میز اداری
  

ts665x
قیمت:

میز مدیریتی

میز کارمندی

میز کارشناسی

میز کنفرانسی 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت